head-chumchonwatrangbua-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2024 11:50 PM
head-chumchonwatrangbua-min
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด

ลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด

อัพเดทวันที่ 3 พฤศจิกายน 2020

ลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 นาง บุญนาค จันทร์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา เสพติด ขึ้นที่ค่าย ลูกเสือ ชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) โดยภาคเช้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดในปัจจุบันและช่วยบ่ายเข้าฐานกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด

ลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4