head-chumchonwatrangbua-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2024 8:36 PM
head-chumchonwatrangbua-min
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กิจกรรม จิตอาสาทาสีโรงเรียน

กิจกรรม จิตอาสาทาสีโรงเรียน

อัพเดทวันที่ 3 พฤศจิกายน 2020

กิจกรรม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.บุญนาค จันทร์เพชรและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) ขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสา ทาสีโรงเรียน” ขึ้น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กิจกรรม

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4